Timelister

Timeliste

Timelisten innleveres senest den 5. hver måned og utbetaling  av lønn den 15. hver måned.
Påfør e-post adressen din på timelisten, og annen viktig informasjon til kontoret.
Husk signatur av oppdragsgiver og arbeidstaker

timeliste-ltso