Landbrukstjenester Solør Odal

Velkommen til Landbrukstjenester Solør Odal

Landbrukstjenester Solør Odal er bondens eget vikarbyrå.

Vi er et vikarbyrå for både bonden og bygda.

Vi jobber aktivt for å rekruttere arbeidshjelp først og fremst til landbruket, men også til andre næringer.

Landbrukstjenester Solør Odal ble startet i 1982 og het da Solør Avløserlag. I 2002 ble det fusjon med Glåmdal Avløserlag og navneskifte.

 

Bekymret for den nye A-ordningen?

Ikke la deg bekymre, la heller en av våre lokale landbrukstenester ta seg av A-ordningen og annet lønnsrelatert papirarbeid for deg! Våre omlag hundre NLT-lag landet rundt er alltid oppdatert på informasjon som kan...

Trur avløysargrep rammar dyr og bønder

Fleire forslag frå regjeringa til endringar av avløysarordninga vekkjer sterke reaksjonar i landbruket. Norske Landbrukstenester (NLT), som gjennom avløysarlag i heile landet har over 30.000 tilsette og sysselset 5500 årsverk, åtvarar sterkt mot svekking av velferdsordningane til bøndene.