Årsmøtet i 2010

Bilder fra årsmøtet 2010

           

Årets avløser Jan Skulstad tv. får overrekt               Årets «ambassadør» ble Jan Arne Broen

diplom og blomster av leder Henning Mangset

Årsmøtet 2010

Fra venstre Jan Arne Broen, Henning Mangset,

og Jan H. Skulstad

På regionsamlinga til Norske Landbrukstjenester ble Jan Skulstad overrekt klokke og blomster som årets avløser i Hedmark.