Landbrukstjenester Solør Odal

Velkommen til Landbrukstjenester Solør Odal

Landbrukstjenester Solør Odal er bondens eget vikarbyrå.

Vi er et vikarbyrå for både bonden og bygda.

Vi jobber aktivt for å rekruttere arbeidshjelp først og fremst til landbruket, men også til andre næringer.

Landbrukstjenester Solør Odal ble startet i 1982 og het da Solør Avløserlag. I 2002 ble det fusjon med Glåmdal Avløserlag og navneskifte.

 

Nyheitsbrev september 2018

Sommartida er over og vi går inn i haustmånadane. Det er ei fin tid med stor aktivitet og travle dagar. For mange var nok sommaren kanskje litt for varm og i tørraste laget, medan...

Jordbrukets krav – velferdsordningane

I dag er jordbrukets krav offentleggjort. I kravet er det mykje positivt rundt velferdsordningane. Maks refusjon er føreslått auka med kr 5000,- til kr 79200,- pr.år. Tilskotet fvert føreslege auka frå kr 270200,- til kr 280...

Nyheitsbrev nummer tre 2017

Sumaren er ei roleg tid, både for oss i administrasjonen og dei i styret. Sumaren går med til ferieavvikling og dagane er litt rolegare enn elles i året. Med unntak av eit par dagar...